עמוד:176

מצלול 6 לפניכם פסוקים . 23-22 מסומן בהם צליל החוזר כמה פעמים . כספך היה לסיגים סבאך מהול במים . שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא–יבוא אליהם . א . קראו את הפסוקים בקול רם , והדגישו את הצליל החוזר . מה לדעתכם ביקש הכתוב להדגיש בעזרת החזרות על הצליל הזה ? ( חשבו על האסוציאציות ועל התחושות שהצליל מעלה בכם ( . ב . מצאו בפסוקים אלה עוד צליל החוזר כמה פעמים . מה משמעותו ? ג . אחד מסוגי המצלול הוא לשון נופל על לשון . קראו בקול רם את המילים שריך סוררים ( פס' ( 23 ואת הפירוש להן . מה בא להבליט ולהדגיש משחק המילים הזה ? ( חשבו אילו משמעויות עולות ממנו ( . לסיכום היחידה 7 ביחידה זו מתואר המצב החברתי בעם , והדגש הוא על חוסר נאמנות ועל אובדן ערכי הצדק והמשפט . לפניכם שתי משימות . בחרו אחת מהן . א . הפשעים של היום והפשעים של הימים ההם אספו מתוך העיתונים כותרות של כתבות המתארות עברות המתרחשות יומיום בחיינו . האם העברות המתוארות בעיתונים דומות לאלה המתוארות בפרק ? הסבירו . ב . הערכים של היום והערכים של הימים ההם האם הערכים המודגשים בפרק ( נאמנות , צדק ומשפט ) מבטיחים חברה תקינה גם בימינו ? נמקו . אילו ערכים הייתם מוסיפים לערכים המודגשים בפרק כדי להבטיח חברה טובה יותר ? שריך ( מן השורש ש-ר-ר ) - מושליך , מי שמטילים שררה , שלטון . סוררים ( מן השורש ס-ר-ר ) - מי שסרו מן הדרך הישרה . מ ש ה ו ע ל ... מצלול שם כללי לכלל התופעות הקשורות בחזרה על צלילים זהים או דומים . החזרה באה להדגיש רעיון מסוים . לשון נופל על לשון משחק מילים , שימוש בשורשים דומים או במילים שצלילן דומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר