עמוד:12

מילוי הצו ( פסוקים ( 5-4 11 על הליכת אברהם נאמר : יולך אברם כאשר דבר אליו ה ... ' על הצטרפותו של לוט לאברהם נאמר : ... יולך אתו ... מה אפשר ללמוד מן הפסוק הזה על הגורמים שדחפו את אברהם ללכת , לעומת הגורמים שדחפו את לוט ללכת ? 12 על הצטרפות שרה למסעו של אברהם נאמר : יוקח אברם את–שרי אשתו ... ( פסוק . ( 5 שערו כיצד הגיבה שרה : כתבו דו שיח אפשרי בין אברהם לשרה שהתנהל לאחר שאברהם בישר לה על עזיבתם את הארץ ( היעזרו בבראשית פרק יא , פסוק 30 ובבראשית פרק יב , פסוק ( 2 בתים מלבני בוץ מיובש בעיר חרן , כיום העיר חרן שוכנת סמוך לתל שעליו שכנה כנראה חרן הקדומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר