עמוד:11

6 כאשר המספר מתאר את יציאתו של אברהם מחרן , הוא מציין את גילו ( פסוק . ( 4 א . מה גילו של אברהם ? ב . מדוע לדעתכם הוא מצוין דווקא כאן ? 7 אברהם שומע את הצו שלפיו הוא צריך לעזוב את ארצו ולעבור לארץ אחרת , והוא קם והולך . אין מספרים לנו מה קרה לאברהם בזמן שבין קבלת הצו ( פסוק ( 1 לבין מילוי הצו ( פסוק . ( 4 ( על צמצום - ראו בעמוד זה ( . היעזרו בדמיונכם כדי להשלים את הסיפור . כתבו סיפור קצר על אברהם בימים שלפני צאתו מחרן ( היעזרו בנקודות אלה : מה חשב ? מה הרגיש ? מה אמר ? מה עשה ? וכו . ( ' 8 תיאור הצו ותיאור מילוי הצו מתחילים במילים בעלות אותו שורש . א . מה הן המילים ? ב . החזרות על המילים והביטוי הנוסף - כאשר דבר אליו ה' ( פסוק - ( 4 באים להבליט תכונה חשובה של אברהם , מהי ? ההבטחות ( פסוקים ( 3-2 9 בפסוקים המפרטים את הבטחות האל לאברהם מופיעות כמה מילים הגזורות מאותו שורש . ( על מילה מנחה - ראו בעמוד זה ( . מהו השורש ? מה תפקיד החזרה ? 10 אפשר למיין את שבע ההבטחות שניתנו לאברהם לשלושה סוגים . א . מיינו את ההבטחות בעזרת הטבלה שלפניכם : תוכלו להציע מיון אחר . ב . אילו מן ההבטחות שהבטיח אלוהים יכולות היו להיראות לאברהם לא מציאותיות ? ( היעזרו בבראשית יא , פסוק , 30 ובבראשית יב , פסוק ( . 4 אמנות הסיפור המקראי צמצום הסיפור המקראי מאופיין בצמצום . אין בו פרטים רבים ולא תיאורים של מחשבות ורגשות . הסיפור מתמקד בפרטים ההכרחיים להבנת הרצף של האירועים ומשאיר לקורא להשלים את החסר בעזרת דמיונו . האמצעי הספרותי שבו משתמש הקורא כדי להשלים את החסר מכונה "השלמת פערים . " ( ראו "משהו על " ... בעמ' ( . 100 אמנות הסיפור המקראי מילה מנחה מילים מנחות הן מילים הגזורות מאותו שורש החוזרות כמה פעמים בצורות שונות בקטע נתון , כדי לכוון או לרמז על הרעיון המרכזי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר