עמוד:9

האל מצווה , ואברהם קם והולך פסוקים 5-1 ע וין ראש ןו פסוקים 5-1 מתארים את הצו , את ההבטחות ואת מילוי הצו . קראו אותם . 1 פניית האל לאברהם מתחלקת לשני חלקים : הצו ( פסוק ( 1 וההבטחות ( פסוקים - . ( 3-2 מה מצווה האל על אברהם ? - מה לא נאמר בצו ? 2 האל מבטיח לאברהם שבע הבטחות . העתיקו אותן והסבירו כל אחת מהן בלשונכם . 3 כיצד אברהם מגיב לצו שהאל מצווה עליו ? 4 מי הם האנשים המצטרפים לאברהם במסעו ? מהי קרבתם אליו ? ( היעזרו בבראשית יא , פסוקים ( . 32-26 ארצך - הארץ שבה אתה גר . ממולדתך - מולדת , בשפת . המקרא : המשפחה המורחבת . בית אביך - המשפחה המצומצמת . אראך - אראה לך . גוי - עם . ואגדלה שמך - אעשה אותך מפורסם . אאר - אקלל . ונברכו בך - תהיה מקור ברכה לאחרים . הנפש אשר–עשו - האנשים אשר הלכו אחריו . מ ש ה ו ע ל ... נדודי משפחת תרח משפחת תרח נודדת מן העיר אור לכיוון צפון , לאזור הגובל היום בדרום טורקיה - אל חרן . עיר זו הייתה ידועה כמרכז הפולחן לאל הירח - האל סין , וחשיבותה נבעה מכך שישבה על צומת דרכים חשוב לשיירות סוחרים . בין האלף השישי לאלף השני לפני הספירה נדדו שבטים ממוצא שמי במרחב שבין ארם נהרים ( עיראק , ( סוריה וארץ ישראל . שבטים אלה התקיימו ממרעה ומעבודת אדמה . מבט על חרן של ימינו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר