עמוד:3

תוכן העניינים פתח דבר 5 ................................................................................................... לפני שיוצאים למסע 6 ............................................................................... פרק יב פסוקים 7 ..................................................................................... 9-1 פרק יג 22 ....................................................................................................... פרק טו 33 ...................................................................................................... פרק טז 44 ...................................................................................................... פרק יז 56 ....................................................................................................... פרק יח פסוקים 68 ................................................................................... 15-1 פרק יח פסוקים 76 ................................................................................. 33-16 פרק יט פסוקים 85 ................................................................................... 29-1 פרק כב פסוקים 96 ................................................................................... 19-1 פרק כג 109 ...................................................................................................... לסיום המסע של אברהם 120 ....................................................................... פרק כד ( פסוקים 121 ................................................................................. ( 67-1 פרק כה ( פסוקים 134 ............................................................................... ( 34-19 פרק כז 142 ....................................................................................................... פרק כח 154 ...................................................................................................... פרק כט ; פרק ל ( פסוקים 161 ................................................................... ( 25-1 פרק לב ; פרק לג ( פסוקים 172 .................................................................. ( 16-1 פרק לה 188 ...................................................................................................... סיפורי יוסף 199 .............................................................................................. פרק לז 199 ....................................................................................................... פרקים לט-מד 211 .......................................................................................... פרק מד ( פסוקים ;( 34-18 פרק מה ( פסוקים 214 ........................................ ( 15-1 פרק נ 222 ......................................................................................................... מושגים , שמות ונושאים נבחרים 233 ..........................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר