עמוד:2

הספר פותח בידי צוות המקרא לחטיבת הביניים של היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית ניהול המחלקה לפיתוח חומרי למידה : נעמי לימור ראש הצוות , פיתוח וכתיבה : זהר הרקוב כתיבה : גלי דינור ( פרקים יב-כג , לב , לג , לה ) שוש עייש ( פרקים כד , כה , כז ) אורה שמאי ( פרקים כח , כט , ל , לז , מד , מה , נ ) כתיבת קטעי ההעשרה : גליה דורון ייעוץ מדעי : ד"ר אסנת זינגר ייעוץ דידקטי : תמר שילה קרא והעיר : אבי ורשבסקי עריכה : שושי מירן עריכה לשונית : נורית ויס , אראלה ברילנט תחקיר תמונות : דבורה גרודה כרטוגרפיה : ד"ר אורנה צפריר-ראובן - החוג לגיאוגרפיה , אוניברסיטת תל אביב עיצוב גרפי ועטיפה : אסתי עזריה ייעוץ גרפי : יעל רימון טיפול בזכויות יוצרים : טקסטים - נועה נתנאל ; תמונות - דבורה גרודה קלדנות : ברכה מנצור הפקה : בלהה שמיר הבאה לדפוס : גדי נחמיאס תמונת העטיפה : אורי ליפשיץ , "עץ זית , 2001 , " שמן על דיקט . ( אורי ליפשיץ אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר - כל חלק שהוא מדפים אלה , אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . ( כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות - בסוף הספר . ( תשס"ד , . 2004 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר