עמוד:19

טיפוח אוריינות דיגיטלית אוריינות דיגיטלית מאחדת מיומנויות הנדרשות מן הלומדים במאה , 40-ה והמשותף להן הוא שהן מיושמות תוך שימוש במחשב ( או במכשיר סלולרי או טאבלט ) וברשת האינטרנט לצורכי למידה אישית ושיתופית . האוריינות הדיגיטלית רלוונטית לכל תחומי הדעת , לרבות החינוך הלשוני . כידוע , בתהליך הבנת הנקרא של הטקסט המודפס נדרש ים הלומד ים לידע קוגניטיבי ולשוני ( פענוח , אוצר מילים , תחביר , ידע השיח , ידע מטא-ל שוני וכו . ( ' בניגוד לקריאה הליניארית ( בדרך כלל ) בספר המודפס , הקריאה בסביבה הדיגיטלית מבוזרת , הקוראים עוברים ממקום למקום באמצעות קישורים , לפי העדפותיהם ולפי מטרותיהם . האוריינות הדיגיטלית מצרפת לתהליך הבניית הידע את המיומנויות האלה ( או מעצימה את נוכחותן : ( שימוש מושכל במקורות מי דע חזותיים וקוליים , יכולת להפיק מידע ממקורות חזותיים וקוליים , זיהוי שאלות חשובות , קריאה מרפרפת או סורקת לצורך איתור מידע , מיון מידע רלוונטי , ניתוח מידע , תיקוף מידע ( הערכת איכות המקור , ( מיזוג מידע , הפצת מידע ועבודה בצוות . " הבנת הדרך שבה נוצר ידע ומתפתח היא חלק חשוב בפיתוח כישורי החשיבה של תלמידים . מכאן , שבחשיבה על פיתוח פעילויות לימוד ועיצובם של יעדי לימוד , חשוב לשים דגש לא רק על ' מה יודעים ' אלא גם על ' איך יודעים . "' התפיסה האומרת שספר הלימוד המודפס אינו מקור המידע היחיד שעומד לרשותם של מורים ותלמידים , היא פועל יוצא מלמידה המאמצת את טיפוח האוריינות הדיגיטלית . משאבי הוראה - למידה נגישים היום באמצעות רשת האינטרנט , ומציעים טקסטים , תמונות , הקלטות וסרטי וידאו . השימוש בהם בכיתה מחבר את התלמידים לעולם הדיגיטלי , והיוכלה ( הפוטנציאל ) שלהם להשבחת הדיאלוג הלימודי הוא רב . " תהליך מידעני מוציא את התלמיד מעמדה פסיבית של קולט , זוכר ומבין , ומניע אותו לקראת תהליך למידה אקטיבי , תהליך שבו הוא צריך להתמודד בעצמו עם שאלות , סוגיות ודילמות , שאין להן תשובות מן המוכן ולעתים גם אין להן תשובות חד - משמעיות . על התלמיד לפתח בעצמו אסטרטגיה שתוביל אותו לתשובות ראויות . עליו לאתר בעצמו את המידע החסר לו , למיינו , לסננו , לארגן אותו , לערוך אותו , לעבדו , לאתר מידע נוסף , לעמת אותו עם ידע קודם , להעריכו באופן בקורתי , להסיק מסקנות , וכך להמשיך עד למציאת פתרון יצירתי מבוסס ומנומק . על מנת שתלמידינו יוכלו לבצע תהליכים מידעניים ראויים , אנו צריכים לציידם במגוון של מיומנויות ] ... [ כדי למצוא תשובות מבוססות " . 27 משרד החינוך - המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ) התשע"א , . ) 1121 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה , ירושלים . עמוד . 4 28 משרד החינוך - המזכירות הפדגוגית , האג ף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ) התשע"א , . ) 1111 מידענות , מתווה לפיתוח . ירושלים . עמוד . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר