הגדרת המושג "אנרגיית קשר ( binding energy ) כבידתית : " אנרגיית הקשר הכבידתית של גוף הנמצא בשדה הכבידה של גרם שמיים זו האנרגיה המינימלית שיש להוסיף לגוף כדי שיגיע למקום שבו כוח הכבידה הפועל עליו שווה לאפס , כלומר לאינסוף , עם אנרגיה קינטית אפס . r > 3 j \ n 'DN 2 \\ tJ \\ n ^ nQjdlc- Plcn ר 2 ח , pmA' 1 7 f [*/ < ?/> fo ian ( b = ? £ >^ נל 1 ר . hloi אנרגיית הקשר , , E של גוף המונח על פני הארץ , אם מתעלמים מסיבוב הארץ על צירה ומהשפעת גרמי שמיים B אחרים , היא סופית וגודלה - B ) קיצור של - binding קשר . ( האנרגיה המינימלית שיש להוסיף לגוף הנמצא במרחק סופי ממרכז גרם שמיים היא האנרגיה הקינטית הנחוצה כדי שהוא יגיע לאינסוף , אך עם אנרגיה קינטית אפס . האנרגיה המכנית הכוללת שלו באינסוף תהיה שווה במקרה זה לאפס ( כי גם האנרגיה הפוטנציאלית באינסוף שווה לאפס . ( על-פי עקרון שימור האנרגיה , האנרגיה של הגוף צריכה להיות שווה לאפס בכל נקודה על מסלולו : E , + u r = 0 ( א ) הגודל המינימלי של המהירות שיש להעניק לגוף כדי שיימלט מכוח המשיכה של גרם שמיימי כלומר ילך ויתרחק ממנו מכונה גודל מהירות המילוט , ו...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך