תהלים נא : מזמור החרטה של דוד ? המזמור שלפניכם ( מזמור נא ) הוא אחד המזמורים המיוחסים לדוד המלך , למרות שמלשונו ומתוכנו נראה שהוא נכתב זמן רב לאחר ימי שלטונו של דוד . כותרת המזמור נמצאת בפסוקים למנצח" ( 2-1 מזמור לדוד : בבוא-אליו נתן הנביא כאשר-בא , ) "שבע-בת-אל והיא מציגה את הרקע לחיבורו : מחבר המזמור מתאר את תגובתו של דוד לתוכחה שהשמיע בפניו נתן הנביא ( שמואל ב יב . ( 13-7 הכותרת מלמדת שהמזמור הוא למעשה מזמור חרטה של דוד לאחר פרשת בת שבע . כאמור , אין לראות במזמור זה את מילותיו של דוד עצמו . מחבר מאוחר ביקש לתאר חרטה מהי , והציב את ההכאה על חטא במוקד המזמור . כדי להציג את רעיון ההכאה על חטא והחרטה הוא בחר להציג אותו על רקע פרשת דוד ובת שבע . מרבית הפסוקים במזמור בנויים בצורה של תקבולת נרדפת : לכל פסוק יש שתי צלעות והן מקבילות זו לזו בתוכנן ובמשמעותן . למשל , בפס' 3 מהי החרטה לפי מחבר המזמור ? מדוע הוא בחר דווקא בפרשת דוד ובת שבע כדי לדון בחרטה ? קראו את המזמור , היעזרו בפירושי המילים והשיבו על השאלות ותוכלו להבין זאת ! ספר תהלים ספר תהלים נמצא בתנ"ך בקובץ "כתובים" והוא כולל מאה וחמיש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית