שלמה ובית המקדש : מלכים א פרקים ה-ז פרק ה מתאר את ממלכת שלמה כממלכה רחבת ידיים שנהנתה משלום ומשגשוג , ובראשה - מלך חכם . הפרק נפתח בתיאור היקפה של ממלכת שלמה ובארגון האספקה לארמון ( פסוקים . ( 8-1 פסוקים 14-9 מתארים את חכמת שלמה . חכמתו , שאותה ביקש מה , ‘ היא שסייעה לו להנהיג את הממלכה לעושר ולשגשוג שתוארו קודם . תיאורים אלו קשורים לפרק ג , שכן הם מלמדים שההבטחות שהבטיח ה' לשלמה בחלום בגבעון התגשמו : המלך זכה לחכמה , לעושר ולכבוד . כעת יכול שלמה להתפנות להקמת בית מקדש לה' אלוהי ישראל ולהשלים את שאביו , דוד , לא יכול היה לעשות בחייו . שלמה ידע שזהו הזמן המתאים ונתן לכך ביטוי בדבריו ( מלכים א' ה , : ( 19-18 “ ועתה הניח ה' אלהי לי מסביב : אין שטן ואין פגע רע . והנני אמר לבנות בית לשם ה' אלהי כאשר דבר ה' אל דוד אבי לאמר בנך אשר אתן תחתיך על כסאך הוא יבנה הבית . "לשמי דברי שלמה מבהירים גם את המשמעות התאולוגית של מפעל בניית המקדש : בכך תתגשם נבואת נתן לדוד על ’ הבטחת הנצח' שעליה למדתם בעמוד . 95 בנבואה זו הבטיח ה' לדוד שלא זו בלבד שילדיו ירשו אותו אלא שבנו , יוצא חלציו שימלוך אחריו , אף ישל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית