ספר מלכים מתאר את קורות עם ישראל תחת משטר המלוכה , והוא ממשיך את התיאור שהחל בספר שמואל . דוד היה המלך השני בישראל . דרכו למלוכה לא הייתה קלה , וגם לאחר שתפס את המלוכה וביסס את שלטונו ואת מעמד ממלכתו , הוא המשיך במאבקים הן עם שכני ישראל והן במאבקים בחצר מלכותו . שלמה , בנו של דוד , החליף את אביו על כס המלוכה לאחר מאבקי חצר נוספים ( מלכים א' א-ב , ( והיה למלך השלישי של ישראל . ספר מלכים מספר על ימי מלכותו של שלמה ועל המלכים שמלכו בישראל אחריו . אלא , שאחרי מות שלמה התפלגה הממלכה הגדולה שהקים דוד , אביו , לשתי ממלכות נפרדות . משמעות הדבר היא שהצלחתם של דוד ושל שלמה לאחד את העם בממלכה גדולה וחזקה לא האריכה ימים : שבטי הצפון התנתקו מהבירה בירושלים ומבית דוד , והקימו ממלכה עצמאית משלהם . שמה היה ממלכת ישראל . בירושלים נותרו צאצאיו של דוד המלך , שמלכו כעת על ממלכה קטנה הרבה יותר . ממלכה זו נקראת ממלכת יהודה . עיקר התיאור ההיסטורי בספר מלכים מוקדש לתולדותיה של ממלכת ישראל ולתולדותיה של ממלכת יהודה . ספר מלכים מספר על תולדות הממלכות , ובעיקר על תולדות המלכים שמלכו בהן : המלחמות שבהן לקחו חלק ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית