צוואת דוד מלכים א פרק ב , פסוקים 9-1 דוד המלך היה זקן ועמד למות . לפני מותו הוא קרא אליו את שלמה ומסר לו את צוואתו . בטרם תקראו את צוואת דוד , חישבו : מה הייתם מצפים למצוא בצוואתו של דוד המלך ? צוואתו של דוד כוללת ארבע הוראות שנועדו לבנו , המלך החדש שלמה . לפניכם ארבע ההוראות של הצוואה : א . הוראה לשמור את חוקי ה' ואת מצוותיו ( פסוקים : ( 4-2 דוד הורה לשלמה לשמור על כל מצוות ה' וללכת בדרכי האל . אם שלמה והמלכים שיבואו אחריו יהיו נאמנים לה' – אז ה' יקיים את ההבטחה שנתן לדוד ובית דוד יזכה במלכות נצח על ישראל . שאלות . 1 האם , לדעתכם , זו צריכה להיות ההוראה הראשונה מבין הארבע ? מה אתם למדים מכך על מחברו של ספר מלכים ? . 2 קראו שוב את הבטחת הנצח לבית דוד בשמואל ב' יז , 16-11 ואז קראו את צוואת דוד במלכים א' ב , , 4-2 והשיבו על שאלות הבאות : א . מה הקשר שעשה דוד בצוואתו בין קיום המצוות לבין הבטחת הנצח שהוענקה לו בנבואת נתן ? ב . האם התנאי שהציב דוד בצוואתו נמצא גם בהבטחת הנצח ? מה אתם למדים מכך ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית