בפרקים הבאים נקבל ' הצצה' אל החיים בחצר המלוכה של דוד המלך : נקרא על היחסים בין בני המלך ובנותיו ועל התככים והמזימות בארמון . נלמד גם על ההתנגדות הראשונה למלכותו של דוד ועל ניסיון המרד נגדו . שימו לב שהסיפורים על הבעיות בחצרו של דוד מופיעים מיד לאחר פרשת דוד ובת שבע , ובכך הם מוצגים כהתגשמות של נבואת התוכחה שמסר נתן הנביא לדוד בעקבות פרשת בת שבע ומותו של אוריה : " לא-תסור חרב מביתך עד-עולם" ( שמואל ב' יב , . ( 10 פרשת אמנון ותמר שמואל ב פרק יג , פסוקים 22-1 פרק יג , הפרק שפותח את הסיפורים על חצר המלוכה של דוד מציג בפנינו עוד צד בנפלאותיו של הסיפור המקראי . הסופרים הקדומים שכתבו את ההיסטוריה של עם ישראל היו אמנים מהמעלה הראשונה . היו אלה סופרים מעולים שידעו היטב כיצד לכתוב סיפור , כיצד לתאר את ההתרחשויות , כיצד לרגש את הקורא , לסקרן אותו ולגרום לו להבין את המסר שהם רוצים להעביר באמצעות הסיפור . בסיפור הזה לא נקרא על מלחמות גדולות , על בניית ארמונות או על המלכת מלכים . סיפור אמנון ותמר מציג בפנינו רגשות עזים : שנאה ואהבה מתחלפות זו בזו ; קנאה בין אחים מולידה מעשים קשים ; הרגשות של הדמויו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית