עד כה למדנו על עלייתו של דוד למלוכה ועל האופן שבו הוא ביסס את שלטונו . דוד הוצג כמנהיג טוב ומוסרי . הוא זכה לתמיכת האל , שהוביל אותו להצלחות רבות . הצלחותיו של דוד ונאמנותו לאל הביאו להבטחת הנצח שקיבל דוד מהאל , הבטחת נצח לו ולשושלתו . בשני הפרקים הבאים נכיר צדדים אחרים באישיותו של דוד , נבין את המורכבות של אישיותו ונלמד על זכויותיו ועל חובותיו של המלך בישראל . מלחמת צבא דוד בממלכת עמון שמואל ב פרק יא , פסוק 1 חטאו של דוד התרחש במהלך המלחמה של צבא ישראל בבני עמון . ספר שמואל מדווח על שלושה קרבות שניהל דוד בעמונים ובכולם ניצח : על הקרב הראשון מסופר בפרק י ( פסוקים , ( 14-1 על הקרב השני מסופר באותו פרק ( פסוקים ( 19-15 ועל הקרב השלישי מסופר בשני חלקים : תחילת המלחמה מתוארת בפרק יא ( פסוק , ( 1 וסופה – בפרק יב ( פסוקים . ( 31-26 תיאור המלחמה בראשית פרק יא ובסוף פרק יב משמש מסגרת לסיפור חטאו של דוד ולעונש שבא עליו בעקבותיו . לפי פסוק 1 דוד שלח את צבאו להילחם בעמון בשעה שהוא עצמו נשאר בירושלים . המלכים בעולם העתיק היו גם המפקדים העליונים של הצבא , ובדרך-כלל הם נהגו לעמוד בראש צבאותיהם ולהוב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית