מייד לאחר שהפך למלך על כל ישראל כבש דוד את ירושלים והפך אותה לעיר הבירה שלו . הוא ביצר את העיר ובנה בה את ארמונו . אולם דוד לא הסתפק בהפיכת ירושלים לעיר השלטון המרכזית ושאף להפוך אותה גם למרכז הדתי והרוחני של העם . לשם כך , היה עליו להעלות לירושלים את ארון האלוהים - החפץ המקודש ביותר לעם . אירוע זה , ובהמשך לו בניין המקדש על ידי שלמה , בנו של דוד , קבעו לדורי דורות את מעמדה של ירושלים כעיר הקודש החשובה ביותר לעם היהודי , ובהמשך לכך כאחת מערי הקודש החשובות בעולם כולו לשאר הדתות המונותיאיסטיות : הנוצרים והמוסלמים . קורות ארון האלוהים לפני העלאתו לירושלים לפני שנקרא את התיאור על העלאת ארון האלוהים לירושלים , הבה ניזכר בתולדותיו של הארון : לפי המסופר בשמות כה , 22-10 ה' הורה למשה כיצד לבנות את הארון , ובזמן הנדודים במדבר ניצב ארון האלוהים בקודש באוהל מועד . בעת הנדודים במדבר נישא הארון לפני העם , והוא גם הוביל את העם בעת חציית הירדן ( יהושע ג , . ( 4-3 לא ברור לנו מה עלה בגורלו של הארון לאחר ההתנחלות בארץ , אך בראשיתו של ספר שמואל מסופר כי הוא ניצב במשכן בשילה , לשם הגיע שמואל כשהיה ילד : ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית