דוד מולך על שבט יהודה שמואל ב פרק ב , פסוקים 11-1 מיד לאחר שסיים לקונן על שאול ועל יהונתן , פונה דוד לה' בשתי שאלות . השאלה הראשונה : האם זהו הזמן המתאים לשוב לתחומי שבטו – שבט יהודה ? " וישאל דוד בה' לאמר האעלה באחת ערי יהודה " ? תשובת האל על שאלה זו היא חיובית . " ויאמר ה' אליו עלה" השאלה השנייה : לאיזו עיר ביהודה לעלות ? " ויאמר דוד אנה אעלה " ? תשובתו של האל קצרה וברורה : "עלה . "לחברון " ויאמר . "חברנה שאלות . 1 קראו את פסוקים . 3-1 א . כמה פעמים מופיע בפסוקים אלה השורש ע . ל . ה ? ב . היעזרו בקטע המידע על חברון שבעמוד הבא וכתבו : מדוע , לדעתכם , מזכיר המחבר פעמים כה רבות את השורש הזה ? מה הוא רוצה להדגיש בכך ? . 2 כתבו במחברות : מי הם העולים עם דוד לחברון לפי פסוקים ? 3-2 . 3 כמה אנשים עלו עם דוד לחברון לפי התיאורים בשמואל א , כג ; 13 כז . 2 . 4 לפי פסוק 3 ישבו אנשיו של דוד " בערי , "חברון כלומר ביישובים השונים סביב חברון . קראו את ההסברים השונים שהוצעו לישיבת אנשי דוד ב"ערי חברון" ובחרו בהסבר אחד או יותר הנראה לכם הגיוני . נמקו בחירתכם . אתם יכולים גם להציע הצעות משלכם . א . כדי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית