מה בין ספר שמואל א' לספר שמואל ? 'ב ספר שמואל מספר על השינוי שחל במשטר שהיה נהוג בעם ישראל : מעבר ממנהיגות של שופטים שהושיעו את עם ישראל בכל פעם שנדרשו , לשלטון של מלכים ששלטו על העם בקביעות וברציפות והורישו את שלטונם מאב לבן . על ראשיתו של מהפך זה למדנו כבר בספר שמואל א' שמספר על ארבעה מנהיגים שהיו אחראים לכך : עלי , שמואל , שאול ודוד . עלי ושמואל היו שני השופטים האחרונים שהנהיגו את העם . בימיו של עלי שהיה גם כוהן במקדש ה' בשילה פקדו את עם ישראל משברים קשים : תבוסה לפלשתים ( שמואל א' ד , ;( 10 מותם של שני בני עלי ( שמואל א' ד , ;( 11 נפילת ארון הברית בידי הפלשתים ( שמואל א' ד , ;( 11 שמואל שהיה נביא לה' החליף את עלי ושפט את העם עד סוף ימיו , אבל בניו של שמואל לא הלכו בדרכיו ( שמואל א' ח , . ( 3 לאחר התבוסות הקשות לפלשתים ולאחר כישלון הנהגת השופטים דרש העם שינוי במשטר . נציגי העם פנו לשמואל וביקשו ממנו להמליך עליהם מלך ( שמואל א' ח , . ( 5-4 שמואל נכנע לרצון העם והמליך את המלך הראשון על ישראל , שאול בן-קיש ( שמואל א' ט-יא . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית