תבוסת ישראל ומות שאול ובניו שמואל א פרק לא , פסוקים 7-1 הקרב בין ישראל לפלשתים נערך לרגלי הגלבוע בעמק יזרעאל . תבוסת ישראל לפלשתים הייתה קשה : צבאו של שאול התפזר והלוחמים נמלטו על נפשם . רבים מהלוחמים מצאו את מותם בהר הגלבוע . בין ההרוגים היו גם בניו של שאול : יהונתן , אבינדב ומלכישוע . גם שאול נפצע פצעים קשים מהחצים ששלחו בו הקשתים הפלשתים . פחד גדול אחז בו , והוא החליט לשים קץ לחייו : שאול נפל על חרבו בגלבוע . הייתה זו תבוסה קשה לישראל , אשר הביאה גם לתוצאות קשות : מלך ישראל ובניו נהרגו . רבים מהחיילים נהרגו וצבא ישראל התפזר . רבים מבני ישראל ברחו מבתיהם , ערים רבות נעזבו , ופלשתים באו והתיישבו בהן . בעקבות כך התחדש שלטון הפלשתים על חלקים מישראל . וינסו אנ ff י ישראל מפני פל ff תים - צבא ישראל ברח משדה הקרב מפני הפלשתים . ויפלו חללים בהר הגלבע - רבים נהרגו במהלך הקרב כשברחו מפני הפלשתים לכיוון הר הגלבוע . וידבקו פל ff תים את ff אול ואת בניו - הפלשתים השיגו את שאול ואת בניו . ותכבד המלחמה אל ff אול - הקרב של שאול היה קשה . וימצאהו המורים אנ ff ים בק ff ת - הקשתים הפלשתיים חיפשו לפגוע ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית