נדודי דוד בעת מנוסתו משאול דוד נאלץ לברוח מפני שאול . הוא עזב את ממלכתו ונדד בשוליה : בהרי יהודה , במדבר יהודה , בנגב ובגבולה המערבי של ממלכת שאול סמוך לערי הפלשתים . אנשים רבים נקבצו אליו במהלך נדודיו : " ויתקבצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לו נשא וכל איש מר נפש ויהי עליהם לשר ויהיו עמו כארבע מאות . "איש ( פרק כד , פסוק . ( 2 האנשים שהתקבצו אל דוד היו אנשים כמותו , אנשים שנמלטו אל המדבר מסיבות שונות : חלקם נמלטו בשל מצוקה אישית או כלכלית , אחרים בשל חובות שהתקשו להחזיר , והיו ביניהם אנשים בודדים ומיואשים שמצאו שקט לנפשם במדבר . הם קיבלו את דוד כמנהיגם והפכו לחבורת לוחמים הנאמנים לדוד בכל נפשם . לרשותו של דוד עמד כעת כוח צבאי של ממש . החבורה שהוא פיקד עליה מנתה ארבע מאות אנשים . דוד הנרדף לא הפך לרודף בעצמו . דוד הבין כי אף ששאול עוין אותו , הוא המלך הנבחר של ישראל , ועל כן דוד לא מרד בו בגלוי ולא העז לפגוע בו . עם זאת , דוד נהג בחבורת הלוחמים שהתקבצה סביבו כאילו היה מלך , ורכש את אהדת תושבי האזור החקלאיים . הוא אף זכה לתמיכה של הפלשתים , אויבי ישראל , והם העניקו לו מקלט מפני שאול . ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית