יהודית ליפשיץ פרופ' עודד ליפשיץ עומר סרגי יהודית ליפשיץ פרופ' עודד ליפשיץ עומר סרגי תנ"ך לחטיבת הביניים ממלכת דוד ושלמה כיתה ט על פי תכנית הלימודים המעודכנת ) תשע"ג ( לחטיבת הביניים יד יצחק בן-צבי כתיבה : יהודית ליפשיץ , פרופ' עודד ליפשיץ , עומר סרגי ייעוץ מדעי : פרופ' נדב נאמן , אוניברסיטת תל אביב קריאה והערות : ד"ר גליה סמו עריכת לשון : תמר לוי תחקיר תמונות : אילת תמרי , דבורה גרודה טיפול בזכויות יוצרים : טקסטים : נועה נתנאל תמונות : דבורה גרודה כרטוגרפיה : סופר מיפוי גרפיקה : אסתי עזריה סיוע בגרפיקה : מיכל ליכטר הפקה : רעות פוקס הבאה לדפוס : גדי נחמיאס  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית