ספר שופטים הוא הספר השני בין ספרי הנביאים הראשונים . הספר מתאר את קורות עם ישראל לאחר כיבוש הארץ וההתיישבות בה . כפי שספר יהושע נקרא על שם המנהיג בתקופה שהוא מתאר ( יהושע בן נון ) כך ספר שופטים נקרא על שם המנהיגים המאפיינים את התקופה של ראשית התיישבות העם בארצו - “ שופטים . ” מה בין ספר יהושע לספר שופטים ? ספר יהושע מתאר את תולדותיו של הדור אשר זכה להיכנס לארץ ישראל , לכבוש אותה ולהתנחל בה . זהו דור שזכה לראות בהתגשמות ההבטחות שניתנו לאבות האומה . הסיבה לכך נאמרת בצורה ישירה וברורה : " ויעבדו העם את ה' כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושוע אשר ראו את כל מעשה ה' הגדול אשר עשה לישראל" ( שופטים ב' . ) 7 כלומר - הדור של ימי כיבוש הארץ היה נאמן לאלוהיו וקיים את כל המצוות והחוקים שניתנו לו על-ידי האל . ספר שופטים הוא המשך ישיר לספר יהושע . הספר נפתח במילים " ויהי אחרי מות יהושע" ( שופטים א' . ) 1 משמעותה של הכותרת הזו היא שהספר עוסק בפרק זמן חדש ושאחרי מות יהושע התחילה תקופה חדשה : ימי הנדודים במדבר וכיבוש הארץ כבר תמו , ודור חדש של עם ישראל יושב על אדמתו ; יהושע , מנהיג הע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית