פרק נ ... אל–תיראו כי התחת אלהים א ינ מקרוב ומרחוק צוואת יעקב יעקב חי עם משפחתו במצרים במשך 17 שנה . עתה , בגיל 147 ( פרק מז , פסוק ( 28 מגיע זמנו להיאסף אל אבותיו , למות . לפני כן הוא משביע את יוסף ומשאיר צוואה בידי יתר בניו . מה לדעתכם ייאמר בצוואה של יעקב - בנם של רבקה ויצחק ונכדם של שרה ואברהם - ליוסף ולאחיו ? פעמיים נזכרת צוואתו של יעקב . עיינו בפרק מז , פסוקים 31-29 ובפרק מט , פסוקים . 32-29 - מהי הצוואה שהוא משאיר הן בידי יוסף והן בידי שאר בניו ? - מדוע את יוסף הוא משביע ואילו על האחים הוא מצווה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית