פרק מד ( פסוקים ( 34-18 פרק מה ( פסוקים ( 15-1 כי–איך אעלה אל–אבי והנער א נינו אתימקרוב ומרחוק המשך קורות יוסף בתמונה האחרונה מסדרת התמונות שבעמודים , 213-211 המתארות את קורות יוסף , יוסף טומן את הגביע שלו באמתחתו של בנימין , האח הקטן . לאחר מכן מחפשים את הגביע אצל האחים , הגביע נמצא , ויוסף מבקש לאסור את בנימין ולשלוח את האחים חזרה לאביהם . מדוע לדעתכם יוסף עושה זאת ? מדוע הוא בחר דווקא בבנימין ומה הוא מבקש לבדוק ? הכול תלוי עתה במפגש בין יהודה ליוסף , המשנה למלך . יהודה ניגש לדבר עם יוסף ; האם יצליח לשכנע אותו ? והאם יצליח להחזיר את בנימין האח הקטן בחזרה אל בית אביו או שמא ימות אביהם מצער וירד ביגון שאולה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית