פרק לז יושראל אהב את–יוסף ... ועשה לו כתנת פסים מקרוב ומרחוק על קנאת אחים אילו תחושות עולות בכם למקרא הקטע ? באילו מצבים דומים נתקלתם - במשפחתכם או אצל מישהו שאתם מכירים ? פרטו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית