סיפורי יוסף ( פרקים לז-נ ) האחים שונאים את יוסף פסוקים 4-1 ע וין ראש ןו קראו פסוקים - 4-1 וענו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית