פרק לה ואת–הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ... מקרוב ומרחוק הקשר של העם לארץ ישראל במהלך ההיסטוריה , במשך כל הדורות , היה לארץ ישראל מקום מיוחד בלבם של בני העם . גם כאשר גלה העם מארצו , המשיכה ארץ ישראל להיות מקור געגועים ומקור משיכה לרבים . בעבור אלה שהגיעו לארץ ישראל הייתה הפגישה עם המקום מלווה בהרגשה מיוחדת במינה , בתחושת קדושה . במסכת "ברכות" שבתלמוד נאמר שארץ ישראל היא אחת משלוש מתנות טובות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל ( מסכת ברכות ה , ע"א . ( במקורות חז"ל רבים נזכרת ארץ ישראל פעמים רבות . להלן כמה דוגמאות :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית