פרק לב ( פסוקים ( 33-1 פרק לג ( פסוקים ( 16-1 יורץ עשו לקראתו ויחבקהו ... ויבכו מקרוב ומרחוק על התפייסות בין בני אדם לפניכם פירוש המילה " פיוס , " מתוך המילון : פיוס - השלמה לאחר ריב ; שידול וריצוי ; השכנת שלום בין צדדים הנמצאים במצב של כעס , רוגז או מלחמה . מתוך : מילון רב מילים , המילון השלם , י' שויקה הנושא של פיוס והשלמה מעוגן ביהדות , בתרבות שלנו , לדוגמה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית