פרק כז ( פסוקים ( 46-1 ... בא אחיך במרמה ויקח ברכתךרבקה מתכננת להערים על יצחק פסוקים 17-1 ע וין ראש ןו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית