פרק כה ( פסוקים ( 34-19 ... ושני לאמים ממעיך יפרדו ... ורב יעבד צעיר מקרוב ומרחוק על מעמדו של הבן הבכור סוגיית הירושה העוברת מאבות לבנים העסיקה את האדם לאורך הדורות . נושא הירושה גרם לא אחת למאבקים בתוך המשפחה ובדרך כלל זכה הבכור למעמד מיוחד . חשבו על סוגיית הבכורה והירושה - וענו : - מדוע לדעתכם זכה הבכור בין הבנים למעמד מיוחד ? - האם לדעתכם יש צדק בהעדפת הבכור ? - מדוע העברת הניהול של עסק מסחרי נעשית ללא קשר לבכורה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית