פרק יח ( פסוקים ( 15-1 ... כעת חיה והנה–בן לשרה ... מקרוב ומרחוק על אורחים ומארחים יש דרכים שונות ומגוונות לקבל אורחים . מהו "אירוח טוב" ומיהו " מארח טוב ? " האם ההגדרה תהיה חד משמעית ? כיצד מארחים במקומות שונים , בתרבויות שונות ? האם מנהגי קבלת אורחים בעבר דומים לאלה הנהוגים היום ? כאשר מבקשים לשבח מישהו , או לחילופין , לגנות אותו , מתייחסים לעתים לדרך שבה הוא מקבל אורחים . מדוע נוטים להעריך את אופיו של האדם דווקא על פי התנהגותו כלפי אורחיו ? לפניכם סיפור על הכנסת אורחים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית