פרק יז ( פסוקים ( 27-1 ונמלתם את בשר ערלתכם והיה ברית ב ניי וב נייכםמקרוב ומרחוק טקסי ברית במקרא בפרק טו למדנו על "ברית בין הבתרים : " עמדנו על מאפייניה המיוחדים של ברית זו , למדנו גם מה זאת ברית ומה הם מרכיביה העיקריים , והכרנו סוגים שונים של בריתות שהיו מקובלות בעולם העתיק .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית