פרק יג ( פסוקים ( 18-1 ... אל–נא תהי מריבה ב ניי וב ניך ... אחים אנחנו מקרוב ומרחוק פתרון סכסוכים ומחלוקות סכסוכים ומחלוקות קיימים בכל משפחה ובכל חברה , והם עלולים לנבוע מאינספור סיבות . ישנם סכסוכים בין עמים או בין שבטים יריבים , ישנם סכסוכים בתוך המשפחה , וישנן מחלוקות ומריבות בין חברים . עם זאת , סכסוך הוא תמיד מצב לא נעים ששואפים לסיימו ולמצוא לו פתרון . לפניכם שלושה סיפורים מן המקרא העוסקים בסכסוכים על רקע מאבק כוחות בין קבוצות בעם . כל סיפור מתאר את הסיבות לסכסוך , את מהלכו ואת הדרך שבה הוא מסתיים . קראו את שלושת הסיפורים ודונו בהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית