לפני שיוציאים למסע סיפור המסע של אברהם , הנפרש לפניכם בספר זה , יוביל גם אתכם למסע ... סוף השיר מספר על בנימין מטודלה : " ובשובו מדרכיו הוא ישב ומיד [ ... ] חיש לכתב את קורות מסעיו " [ ... ] אתם מוזמנים להתלוות אל אברהם במסעו ולהעלות על הכתב את יומן המסע שלכם אתו . מסעות ב ינמין מטודלה * נתן אלתרמן עם אור–שחר , ביום לא עבות , מעירו אשר עיר לא תשוה לה מרעיו שדברו בו טובות , משונאיו שדברו דברי בלע , מנושיו שנשו בו חובות ( יקלעם אלהים בכף קלע (! אל דרכי נדודים , אל דרכי נדודים , יצא בנימין מטודלה . הוא עבר נאות–כפר וערים והרים בם הרוח יללה , הוא סבב ערבות ויערים ולא נח בכל אלה הוא , אלא גם חצה גלי ים סוערים בספינה שנקראת קרולה , כי נוסע גדול ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית