תוכן העניינים פתח דבר 5 ................................................................................................... לפני שיוצאים למסע 6 ............................................................................... פרק יב פסוקים 7 ..................................................................................... 9-1 פרק יג 22 ....................................................................................................... פרק טו 33 ...................................................................................................... פרק טז 44 ...................................................................................................... פרק יז 56 ....................................................................................................... פרק יח פסוקים 68 ................................................................................... 15-1 פרק יח פסוקים 76 ................................................................................. 33-16 פרק י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית