קראו בכותר - מפתחות לאחריות ולמחויבות : ספר לימוד במקצוע תרבות ישראל ומורשתו – לכיתה ו