קראו בכותר - הרצל אמר... :  חברת מופת בהגות הציונית