קראו בכותר - ואלה המשפטים : ספר שמות, פרקים כא-כג - חוברת עבודה