קראו בכותר - בני ישראל בים סוף : ספר שמות, פרקים יג - יד - חוברת עבודה