קראו בכותר - שבילים : מתמטיקה לכיתה ה / مسارات : رياضيات للمدرسة الابتدائية- الصف الخامس -  الكتاب 18- مسارات: رياضيّات للمدرسة الابتدائيّة- الصفّ الخامس/ שבילים: מתמטיקה לכיתה ה