קראו בכותר - שבילים : מתמטיקה לכיתה ה / مسارات : رياضيات للمدرسة الابتدائية- الصف الخامس - الكتاب 17-مسارات: رياضيّات للمدرسة الابتدائيّة- الصفّ الخامس שבילים: מתמטיקה לכיתה ה