קראו בכותר - ויקרא - צו : ספר ויקרא - פרקים א - ח (חוברת עבודה)