קראו בכותר - אמור - בהר - בחוקותי : ספר ויקרא - פרקים כג, כה, כו (חוברת עבודה)