קראו בכותר - עלי הכהן, שמואל הנביא ושאול המלך : שמואל א, פרקים א - טו