קראו בכותר - ישראלים צעירים : מולדת חברה ואזרחות לכיתה ב / ערכה להדגמה