קראו בכותר - פלא טבע 2 : חיים - לכיתה ב / חוברת להדגמה