קראו בכותר - פלא טבע 1 : חומרים - לכיתה ב / חוברת להדגמה