קראו בכותר - מדברים בעברית : לכיתה ה - חוברת לתרגול אוצר מילים ולשון