קראו בכותר - דרכים למתמטיקה : חוברת השלמות - בתחום האלגברי / חוברת ניסוי