קראו בכותר - קסם וחברים : שירים וסיפורים לכל השנה - לחינוך הממלכתי-דתי-יחידת הדגמה