קראו בכותר - קסם וחברים : ראשית קריאה וכתיבה 2 - לחינוך הממלכתי-דתי-יחידת הדגמה